18-hålsbanan är stängd
Tack för detta året!
Par 3-hålsbanan är öppen
Drivingrangen är öppen

Händer på banan

Hösten/vintern 2019-2020

Pumpdammen är nu utgrävd, en del efterarbete kvarstår dock. Vi har kulverterat greendiket på 6. Ett sidodike på 8 är också kulverterat. En igenvuxen dränering har bytts ut på 5. En vägtrumma vid knattebanan har breddats. Diverse slyröjning har utförts. Ett flertal diken har också rensats upp. Alla klippaggregat är genomgångna och slipade.

Våren 2018

Inför den kommande säsongen har vi gjort följande. Omfattande dräneringar på Hål 1. På greensidan om diket kommer vi rulla färdigt gräs andra sidan diket kommer vi att så. Detta gör vi så fort vädret är lämpligt. Vi har fortsatt att rätta till bunkrar, i år blev det 6 stycken. Skogen har röjts och en hel del träd har tagits bort även stubbar och sten. Dessa områden kommer att sås så snart som möjligt. Vi har haft en intensiv kurs och utbildningsverksamhet. Fyra av våra banarbetare har gått och förkovrat sig. I år vi fick vi en sen start (snö, kallt). Rangen öppnades 13 april och alla hålen spelklara 20 april.

Hösten/Vintern 2018

Under hösten har vi rensat och grävt ur de flesta dikena på banan, vi har även gjort en del bunkerarbeten, bl.a annat 6:ans vänstra greenbunker, på 15 har vi lagt igen en bunker och grävt ur och dränerat om den andra, på 17 har vi gjort iordning fw-bunkern. På ängabanan håller vi på med att fräscha upp startkursområdet, samt bygger om 8:ans green med ny dränering och greenuppbyggnad, på 2:an har vi lagt igen greenbunkern. Vi har även gjort en del mindre grävjobb. Under hösten har vi också haft mycket besök av vildsvin som kräver mycket återställning som ska ske så snart vädret tillåter. Alla maskiner och klippaggregat har servats och gjorts iordning. Under vintern har vi planerat att göra mycket slyröjning.

Vintern/Våren 2017

Vi har grävt ur ett antal bunkrar, gjort avrinningsområden vid några greener, dränerat greenområdet på 7:an samt 12:an, vi har påbörjat ombyggnation av green på 13. Vi har även tagit bort cirka 40-45 stubbar samt påbörjat slyröjning. Alla maskiner och klippaggregat har gjorts i ordning. Vi kommer så snart vädret tillåter påbörja återställning av de markarbeten vi gjort under vintern.

Sommaren 2016

Klippsäsongen är i full gång

Maj 2016

Infiltrationen är färdig, asfalteringen också, däremot har vi en del efterarbeten kvar, bl.a. ska vi lägga stödkanter runt om, iordningställa med matjord vid husvagnsparkering, runt gångar och sponsorparkering. Vi har lagt ut matjord och börjat så på 17 samt 1 och 2 på Ängabanan. Var vänliga och respektera avspärrningarna. Äntligen har det blivit lite varmare, så nu är klippningen i full gång. Rangen används flitigt, vi plockar bollar 2 gånger om dan.

April 2016

Under april har vi lagt mycket tid på våra greener, bl.a. har vi gödslat, stickluftat, vertikalskurit, klippt samt stödsått. Nu hoppas vi bara att värmen kommer. Arbetet med asfaltering av parkering och vägen upp mot kansli/restaurang är i full gång. Infiltrationen till husvagnsparkering är i stort sett färdig. Återställningsarbetena har legat nere pga tidsbrist.

Mars 2016

Äntligen har snön börjat försvinna, arbetet är i full gång för att återställa grävjobben från i höstas. Vi har dressat greener med mulldress samt startat bevattningen.

Februari 2016

Snön ligger fortfarande kvar och under den väntar en bana som förhoppningsvis kommer att uppfylla alla våra förväntningar inför säsongen. Under vintern har vi dränerat på 17 samt 1an och 2an på Ängabanan, vi har även påbörjat infiltrationsbygget till husvagnscampingen, på maskinsidan har service gjorts på alla maskiner och vi har nu påbörjat slipning av alla aggregat. Vi har kalkat fairway, för den vetgirige har 35 ton kalk lagts ut.

Hösten 2015

Golfsäsongen är slut, men arbetet med att få en fin bana 2016 fortsätter. Vi har sprutat fairway pga ett svampangrepp som vi och många andra klubbar råkat ut för denna varma höst. Vi kommer att påbörja diverse dräneringsarbeten. Det stora arbetet kommer vi att lägga på hål 17, vi kommer även att dränera greenområde på Ängabanans hål 1 och 2. Förhoppningsvis kommer vi även att hinna dränera vissa småmråden på stora banan. Kontinuerligt sker dikesrensning samt rensning av befintliga dräneringar.

Medlemsmeny

Till toppen

   Design and copyright by 1002.se