Oldboys

Oldboys Hålvärdar

 

     Hålvärdar OLDBOYS 2020

Hål nr   Värd 1                    Värd 2                        Värd 3

 

     1     Göran Högberg         Leif Sternklint            Lennart Engdahl

     2     Evert Almqvist

     3     Conny Davidsson      Göran Arthursson     Bo Berntsson

     4     Vincent Birgersson    Björn Åstrand            Gunnar Danielsson

     5     Anders Jacobsson   

     6     Sören Fagerberg      Roland Fredriksson

     7     Göran Fransson        Curt Hallin                 Kennet Svensson

     8     P-O Henriksson        Rolf Hjärtkvist            Tomas Gamlén

     9     Sven-Olof Carlsson 

     10   Bengt Carlsson         Oskar Jonsson          Karl Arne Jönsson

     11    Bo Johansson           Kent Karlsson          Ulf Kvick

     12   Bernt Lewinson         Sigvard Linder           Bruno Magnusson

     13   Peter Matussek         Birger Wennblom

     14   Gunnar Osbeck         Per-Olof Persson     Claes-Magnus Gustafsson

     15   Nils Appelberg          Calle Lundin              Åke Andersson

     16   Jan-Erik Ström          Lennart Ström         

     17   Leif Magnusson        Christer Ahnström

     18   Bo Hallman                Jonny Carlsson         Rolf Gustafson      

Medlemsmeny

Till toppen

   Design and copyright by 1002.se