Slide backgroundSlide thumbnail

Välkommen till en trevlig och omväxlande
18-håls golfbana i unik gårdsmiljö

Välkommen till en trevlig och omväxlande
18-håls golfbana i unik gårdsmiljö

18-hålsbanan

18-hålsbanan


Golfbilsförbud hela helgen!icon18b18-hålsbanan är öppen

Start på tee 1 ojämna veckor och start på tee 10 jämna veckor

banguide2024 00start1banguide2024 00start2banguide2024 00start3banguide2024 01banguide2024 02banguide2024 03

banguide2024 04banguide2024 05banguide2024 06banguide2024 07banguide2024 08banguide2024 09banguide2024 10banguide2024 11banguide2024 12banguide2024 13banguide2024 14banguide2024 15banguide2024 16banguide2024 17banguide2024 18banguide2024 100slut1

Scorekort 18-hålsbanan

Slope 18-hålsbanan

Text Here

LOKALA REGLER FÖR Skinnarebo GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och klubbens Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och innan tee hål 10 och på hemsidan (www.skinnarebo.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18)

1. Out of bounds Bakom tee hål 10 och bakom green på hål 11definieras av vita pinnar eller vita plattor
2. Elstängsel på hål 2 definierar Out of bounds

2. Pliktområden (Regel 17)

  1. De röda pliktområdena bakom hål 13, bakom hål 15 och vänster sida fram till stora tallen på hål 12, höger sida fram till bunkern på hål 12som bara är definierade på en sida är oändliga.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Mark under arbete

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
  3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  4. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1. b.
  5. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet, samt blåmarkerade stenar på hela banan.
  6. Öppna, grusade dräneringssträngar.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1.    Alla avståndsmarkeringar på banan i form av pinnar och plattor som visar avståndet till mitten av green.

4. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

1. Unga träd identifierade av stödpinne är spelförbudszoner

2. Alla elstängsel är spelförbudszoner

* Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör en sådan spelförbudszon eller att en sådan spelförbudszon ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

* Om bollen ligger i ett pliktområde, och en sådan spelförbudszon ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

2022-05-03 Regel & Handicapkommittén

Text Here

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR SKINNAREBO GOLF

Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och http://www.rf.se

Alkohol

Från SGF:s sida accepteras inte att alkoholhaltiga drycker konsumeras under pågående rond eller vid spel på en golfklubbs övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat påverkad av droger under spel på en golfbana.

Dopning

En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.

Tobak

SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

Hasardspel

När hasardspelsmotiv blir en del av golfspelet kan stor skada ske – skada som hotar både golfspelets och individuella spelares integritet. Alla kategorier av spelare bör därför undvika att delta i sådant hasardspel. En amatörspelare kan dessutom förlora sin amatörstatus genom sitt deltagande. Klubbarna uppmanas därför att ta avstånd från alla former av organiserat hasardspel. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen ådrar sig bestraffning och påföljd.

Säker golf

Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande Säker Golf. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

Uteblivande från tävling

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb skall behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.
Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald senast före start i nästa tävling.

Öppen golf

Rätt att deltaga i svenska golftävlingar tillkommer medlemmar, amatörer och professionella och spelare under reamatörisering, tillhörande golfklubb/organisation som är medlem eller ansluten till sitt lands golfförbund under förutsättning att spelaren uppfyller villkoren som stipuleras i villkoren för tävlingen.
Undantag görs för internationella amatörtävlingar, viss branschtävlingsverksamhet samt vissa juniortävlingar.

Ordningsföreskrifter/lokala bestämmelser

Banpersonal

Banpersonal som arbetar på banan har alltid företräde.

Överträdelse

Spelare som inte har godtagbart skäl att spela på banan utan att ha löst greenfee, avvisas från banan och skall erlägga dubbel greenfee.

Bunkerkrattor

Bunkerkrattor skall ligga i bunkern, i spelriktningen.

Bagvagnar

Bagvagnar får ej dras över tee och green, ej heller mellan green och greenbunker.

Bryta in på hål

Det är förbjudet att starta golfrundan på hål nr 3 eller på något annat än av kansliet hänvisat hål.

Dela klubbset

Det är förbjudet att dela klubbset och/eller golfbag med annan spelare vid spel på 18-hålsbanan, ej heller spela utan bag.

Klädsel

Vårdad klädsel förväntas

Driving range

Spel med drivingrangebollar på banan är förbjudet och kan leda till avstängning

Parkering

Parkering är endast tillåten på anvisad P-plats. För ställplatsen gäller särskilda regler (se informationstavla).

Hundar

Kopplad hund får medföras.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns på anslagstavlan och vi 1:a tee.

 

Lokala föreskrifter godkända av klubbens styrelse den 20 maj 2013.

logo skinnarebo1a green small

icon4 kontakt phone
036 - 690 75

icon4 kontakt post
Skinnarebo Golf
Skinnarebo
555 93 Jönköping

icon4 kontakt adress
Hitta hit

fb1
Följ oss

Öppettider Golfcenter - Shop - PRO

Öppettider

Måndag - Torsdag 08:00-18:00
Fredag 08:00 - 17:00
Helgdagar 08:00 - 15:00

Telefon 036 - 690 75

LAJF logo1 transp web

googlemaps web

flagg eng web

flagg sve web

mingolf logo1

sitemap1

login1

cross plattform 2c web